Nieuws
In september 2013 is het Medisch Handboek kindermishandeling (Red. E. van de Putte e.a.) verschenen; een aanrader voor elke arts.

Op 12 september 2014 verschijnt de tweede druk van het boek 'Gezondheidsstrafrecht'. 

Op 14 januari 2014 wordt de Barend Cohen lezing uitgesproken door Tessa Sieswerda. Tevens zullen enkele studenten die mee hebben gewerkt aan het zeelijken project een voordracht geven. 

Op het JGZ congres 2014 zal Lisette Bijker een voordracht geven over suicide onder minderjarigen. 

In augustus 2014 is een start gemaakt met de cursus 'Van plaats delict tot mortuarium'. U gaat met de forensische opsporing een PD onderzoeken. Speciale aandacht wordt besteed aan de samenwerking met de forensische opsporing en de verslaglegging aan de OvJ. 

Op 21 november 2014 vindt in Den Haag een congres plaats over orgaanhandel. Zie www.europol.europa.eu.   
HomeContactLinksLopende projectenPublicatiesMedewerkersNieuwsJurisprudentieTerecht bezorgd